Han har alltid vært opptatt av vann, helt fra han trådte sine barnesko på gården på vestlandet. Interessen for vannets bevegelser og demninger i små pytter har de siste tiårene vokst seg til en viktig forretning. Hvert år bidrar vannkraftprodusenten Kambo Energi med rundt 30 millioner kilowattimer (30 GWh) inn i kraftsystemet, et system som opplever større svingninger i pris enn noen gang tidligere. 

– Vi kan oppleve dager med kraftpriser på 60-70 øre/kWh, mens det er timer samme dag der prisen er negativ, sier Egil Kambo i Kambo Energi. 

Enkelt fortalt betyr negative priser at kraftprodusenter betaler for å levere kraft inn i systemet. 

Ubalansekostnader

De siste årene har kraftmarkedet opplevd svært høye priser, men man skal ikke se lenger tilbake enn til 2020, til en høst med et helt annet prisbilde. 

– Da kunne vi ikke sikre oss mot negative priser, og måtte stenge ned kraftverk i perioder. Nå ser vi at de negative prisene er tilbake igjen, men denne gang i kortere perioder. Med prisavhengige bud hos Skagerak Energitjenester kan jeg kjøre kraftverkene ned til et minimum i disse timene, og det sparer oss for ubalansekostnader, i tillegg til kostnaden å produsere med negativ pris, sier Egil Kambo. 

Negative priser i NO2

Han produserer kraft i strømområdet NO2 (Sørlandet), et område med store svingninger. På fem av disse småkraftverkene har han inngått kontrakter om prisavhengige bud. 

– I praksis får vi en e-post med et forslag til kjøreplan fra Skagerak Energitjenester. Vi trenger ikke å gjøre endringer for avmelding, så lenge vi følger den planen. Kjøreplanen tar hensyn til negative priser, og foreslår å kjøre ned produksjonen i de timene det gjelder. Det er potensielt veldig mye penger spart, helt avhengig av den hvor lav den negative prisen er, sier Kambo.

24 år etter at han bygget sitt første kraftverk sammen med broren, og søkte konsesjon for flere andre, eier han Kambo Energi sammen med kona Viola. Kambo Energi eier flere småkraftverk, sørger for driften av andre, og bygger nye kraftverk for Småkraft AS, fortrinnsvis i Hordaland, Rogaland og Agder. De fleste er elvekraftverk, men noen av dem ligger i regulerte vassdrag. Nye, væravhengige kilder inn i det europeiske kraftsystemet, påvirker også småkraftprodusentene her til lands, forteller han. 

– Vi ser nå med flere typer kraftkilder i systemet, som mer vindkraft og solkraft, at det blir mye mer volatilitet. Vi kan ikke stoppe de negative prisene, men vi kan sikre oss bedre mot dem, sier Egil Kambo. 

Kambo Energi er kunde hos Skagerak Energitjenester. I år bygger Kambo Energi ut ytterligere 20 GWh, og har flere prosjekter på om lag 18 GWh å bygge ut.

Den store småkraftprodusenten har i løpet av årene vært med på utbyggingen av 50 GWh med ren, fornybar vannkraft. Enkelte av disse anleggene er solgt til Cloudberry og Småkraft, men Kambo Energi står fortsatt for driften av disse.