Som første leverandør i Norge lanserer vi timesprofil på fastpris, i tillegg til månedsprofil og flat profil. Vi leverer standardiserte og langsiktige fastpriskontrakter på strøm til bedrifter med varighet tre, fem eller syv år, i samarbeid med Statkraft og i henhold til den oppdaterte forskriften for fastprisavtaler fra myndighetene. 

Oppdaterte priser til fastpriskontraktene blir offentliggjort hver mandag. Meld din interesse her for informasjon om priser og hvordan du bestiller.

Viktig om langsiktig prissikring  

En fastprisavtale er ikke fleksibel, og du binder avtalt volum gjennom hele avtaleperioden. Skulle spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen vil du fortsatt være bundet til den avtalte prisen. Fastpris handler om forutsigbarhet for din bedrift.

Før du som bedrift velger en fastprisavtale er det viktig at du kjenner til: 

  • Din bedrift kan sikre opptil 70 prosent av forventet årsvolum
  • Bruker dere mindre enn forventet volum må dere uansett betale for volum som er sikret for, restvolumet selges til gjeldende spotpris i markedet og gjøres opp av bedriften
  • Den strømpris og det volum din bedrift har inngått kontrakt på kan ikke avsluttes i avtaleperioden

Prisprofiler

De tre ulike fastprisprofilene vi tilbyr er:

  1. Timesprofil passer for bedrifter som har størst strømforbruk på dagtid i ukedagene, og mindre i helger og om natten. Med denne profilen kan volumet tilpasses gjennom døgnet, slik at volum fra 08.00 - 16.00 i ukedagene kan for eksempel være fire ganger høyere enn ellers i døgnet og i helgene. Timesprofil kan også kombineres med månedsprofil. 
    søylediagram
  2. Månedsprofil gir volum fordelt jevnt gjennom hele døgnet, men med ulikt volum per måned. I en månedsprofil er årsvolum fordelt basert på 12 ulike månedlige vekter.

    graf
  3. Flat profil vil si at fast volum er fordelt likt gjennom hele døgnet, alle måneder i året. Antatt årsvolum er da fordelt jevnt på årets 12 måneder.

graf

De tre eksemplene er kun illustrasjoner som viser ulikheter mellom de tre forskjellige fastpriskontraktene på strøm som vi tilbyr. Vær oppmerksom på at hos oss kan vi tilpasse de ulike volumprofilene slik at vi finner den profilen som passer din bedrift best. 

Jeg ønsker å bli kontaktet om muligheter for fastpris av strømforbruk.