Som første leverandør i Norge tilbyr vi timesprofil på fastpris, i tillegg til månedsprofil og flat profil. En timesprofil er tilpasset hver enkelt bedrift. Det betyr at din bedrift får en fastprisavtale tilpasset ditt forventede forbruk fordelt på alle årets timer, men til fast pris og avtalt volum.

Vi leverer langsiktige fastpriskontrakter på strøm til bedrifter med varighet tre, fem eller syv år, i samarbeid med Statkraft og i henhold til den oppdaterte forskriften for fastprisavtaler fra myndighetene. 

Hver mandag oppdateres gjeldende ukes priser. Meld din interesse her for informasjon om priser og hvordan du bestiller.

Viktig om langsiktig prissikring  

En fastprisavtale er ikke fleksibel, og du binder avtalt volum gjennom hele avtaleperioden. Skulle spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen vil du fortsatt være bundet til den avtalte prisen. Fastpris handler om forutsigbarhet for din bedrift.

Før du som bedrift velger en fastprisavtale er det viktig at du kjenner til: 

  • Din bedrift kan sikre opptil 70 prosent av forventet årsvolum
  • Bruker dere mindre enn sikret volum må dere betale for differansen mellom faktisk og sikret volum. Differansen selges til gjeldende spotpris i markedet og gjøres opp mot bedriften
  • Strømprisen og volumet din bedrift har inngått kontrakt på kan ikke avsluttes i avtaleperioden

Prisprofiler

De tre ulike fastprisprofilene vi tilbyr er:

  1. Timesprofil eller timesjustert profil kan tilpasses den enkeltes bedrifts faktiske forbruksmønster helt ned på timesnivå gjennom hele året. Timesjusterte avtaler tilpasser leveransen av strøm til når på døgnet kraften brukes. I tillegg kan vi vekte månedene ulikt om du for eksempel trenger mer kraft på vinter enn om sommeren. Leveransen skiller også mellom ukedager, helg og helligdager.
    søylediagram
  2. Månedsprofil gir volum fordelt jevnt gjennom hele døgnet, men med ulikt volum per måned. I en månedsprofil er årsvolum fordelt basert på 12 ulike månedlige vekter. I denne profilen vektes månedene forskjellig, du får mer kraft levert om vinteren sammenlignet med sommeren, men det leveres like mye kraft time for time gjennom døgnet. Du får altså like mye kraft levert på dagen som om natten.

    graf
  3. Flat profil vil si at fast volum er fordelt likt gjennom hele døgnet, alle måneder i året. Antatt årsvolum er da fordelt jevnt på årets 12 måneder.

graf

De tre eksemplene er kun illustrasjoner som viser ulikheter mellom de tre forskjellige fastpriskontraktene på strøm som vi tilbyr. Vær oppmerksom på at hos oss kan vi tilpasse de ulike volumprofilene slik at vi finner den profilen som passer din bedrift best. Erfaringsmessig viser det seg at timesjusterte profiler, tilpasset den enkelte bedrift, er det våre kunder foretrekker. Per i dag er det kun vi i Skagerak Energitjenester som kan levere denne tjenesten i hele Norge.

Ønsker du å vite mer om hva en fastpriskontrakt kan bety for din bedrift, og hvilken profil som passer best for deg? 

Meld din interesse for fastpris av ditt strømforbruk og vi tar kontakt innen kort tid.