Vi skal ta en ledende posisjon som leverandør av verdiøkende tjenester for småkraftprodusenter og blant industri og næring med avanserte energibehov i Norge. Vi er i dag 10 ansatte i selskapet, og er i sterk vekst. Følg oss gjerne på LinkedIn for oppdateringer. Her legger vi også fortløpende ut ledige stillinger.  

Skagerak Energitjenester er et selskap i energikonsernet Skagerak Energi. Skagerak Energi har over 100 års erfaring fra kraftmarkedet og er eid av Statkraft, Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. 

Skagerak Energi har levert ren energi til samfunnet i snart 100 år, det har vært og er vår superkraft. Nå mer enn noen gang har energi blitt sentralt for vår felles fremtid. Samfunnet trenger mer av den, mens verden har behov for at vi bruker mindre. Det er en ubalanse mellom energibehovet og klimaavtrykket, mellom investeringer og lønnsomhet. Vi i Skagerak Energitjenester jobber med bedrifter for å redusere klimaavtrykket og øke lønnsomheten deres. Dette gjør vi ved å levere effektive kraftløsninger på ren energi og innovative måter for energioptimalisering. Vårt mål er balansert energistyring for bedriften, naturen og samfunnet.