Stadig flere selskaper velger å bli 100 prosent fornybare. En viktig del av dette er å kunne dokumentere at selskapets strømforbruk kommer fra fornybare energikilder. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier kan vi garantere at det blir produsert like mye fornybar kraft som den kraftmengden du bruker. 

Opprinnelsesgarantier er en frivillig merkeordning for elektrisitet for å gi deg et valg mellom fornybar og ikke-fornybar elektrisitet.  

Dersom du ønsker opprinnelsesgarantier fra vannkraft, vind eller sol for ditt strømforbruk, kan vi skreddersy sammensetningen år for år etter ditt ønske og behov.

Er du kraftprodusent hjelper vi deg å finne inntektspotensialet for grønne sertifikater fra ditt kraftverk.