Med kraftproduksjon fra solceller på taket, og ikke minst på fasade av bygg, gir du et tydelig bilde til omgivelsene om din bedrifts bidrag til det grønne skiftet. Samtidig reduseres bedriftens energikostnader. Produksjon av solenergi er både bærekraftig og miljøvennlig.

Skagerak Energitjenester hjelper deg som solprodusent med å selge overskuddskraft. Vi har lang og bred erfaring med tjenester innen produksjonssegmenter som vannkraft, vindkraft og solkraft. 

Vi håndterer all din solproduksjon uavhengig av begrensninger i plusskundeordningen*, vi tar balanseansvaret.

*Plusskundeordningen:  
En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og må ikke betale nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Innmatet effekt i tilknytningspunktet må ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. For å kunne selge overskuddskraft må du som plusskunde velge en kraftleverandør som håndterer både produksjon og forbruk