Skagerak Energitjenester er en landsdekkende kraftleverandør som har erfaring og kapasitet til å levere elektrisk kraft til medlemmer av Maskinentreprenørenes forbund (MEF). 

– MEF er glade for å ha fått på plass en avtale med Skagerak Energienergitjenester om kraftleveringstjenester til våre medlemmer. Vi anbefaler alle medlemmer å sammenligne den nye handelsavtalen opp mot sine eksisterende strømavtaler, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

– Vi kjenner godt til at strømavtaler kan være innviklet og det kan være vanskelig å forstå hva blant annet spotpris, ubalansekostnad og elsertifikater er, og hva som er inkludert i din strømavtale. Er du usikker på dette i dagens kontrakt, hjelper vi deg gjerne, sier kontaktperson for MEF-avtalen, Eric Støle Karlsen i Skagerak Energitjenester.

Skagerak Mobil Energi

MEF har i likhet med oss et sterkt ønske om å bidra til en grønn omstilling i bygg- og anleggsbransjen. Energikonsernet Skagerak Energi med tilhørende datterselskaper har opparbeidet seg solid kompetanse innen dette fagfeltet. Ønsker du som MEF-medlem informasjon om batteriløsninger og tilbud på mobil energi for utslippsfrie anleggsplasser, ta kontakt så skal vi finne den løsningen som passer deg best. 

Les mer om utslippsfrie anleggsplasser og Skagerak Mobil Energi: Ren energi, når som helst, hvor som helst.

Markedsrapport

Alle medlemmer i MEF kan motta Skagerak Energitjenesters markedsrapport - uavhengig om du er kunde eller ikke av Skagerak Energitjenester. Rapporten inneholder informasjon om energisituasjonen i Norge, prisutvikling og analyser av dagens kraftmarked. Denne sendes ut hver fjortende dag, bruk dette skjemaet og skriv "MEF markedsrapport", så mottar du også denne rapporten. 

Ta kontakt for en hyggelig strømprat og et godt tilbud.