– Vi har prognosemodeller for alle typer kunder, både produksjon- og forbrukskunder, sier fysisk kraftforvalter Fredrik André Strøm i Skagerak Energitjenester.

Prognosemodellene gir et godt grunnlag for å estimere volumet Skagerak Energitjenester skal forvalte i døgnmarkedet. Enkelt forklart forteller de hvor mye et kraftverk vil produsere, eller hvor stort forbruket til en industrikunde vil være. 

– Vi lager en referansemodell ut fra type kunde, om du har et vannkraftverk, vindkraftverk, solkraftverk, forbruk eller er en plusskunde. Så finjusterer vi etter den enkelte kundens individuelle behov. Målet er å bygge opp modeller som gir oss et best mulig grunnlag for å treffe, gitt morgendagens forutsetninger, sier Strøm.

Småkraftverk 

Et kraftverk som baserer seg på naturens krefter, som sol, vind eller vann, kan ikke styre tilfanget av energi. Disse uregulerte kraftverkene kan også i liten grad kontrollere hvor mye elektrisk kraft som skal produseres. 

– Uten et godt grunnlag ville anmeldingen i stor grad blitt bingo. Med gode prognoser i bunnen reduserer vi risikoen betraktelig, for Skagerak Energitjenester og kundene våre. 

Unngå bom i kraftmarkedet

Kraftprisene svinger mer enn tidligere, og det blir kortere intervaller for innmeldt kraftproduksjon – ned til hvert kvarter. Fortsatt må produksjonen meldes tilgjengelig for markedet klokken 12 dagen i forveien. 

– Det ligger stor usikkerhet i hvordan energibalansen hos kundene utvikler seg i timene etter anmelding. Med ulik respons og forskjellig treghet i systemene kan det være vanskelig å se de individuelle sammenhengene. Dette kan potensielt skape en økende ubalanse fra prognosen som er meldt inn. Denne ubalansen må korrigeres intradag eller handles tilbake i reservemarkedet. Noe som betyr gebyrer og potensielt store kostnader til kjøp av ubalansen, forklarer Strøm. 

Skagerak Energitjenesters prognosemodell gir en sannsynlighetsfordeling ut på alle kundene – ned til hver enkelt time – noe som gir et bilde av hver enkelt kundes aggregerte risiko i de forskjellige markedene.

– Prisen i reservemarkedet er ikke gitt, noe som utgjør en stor risiko for kundene våre - derfor er det ekstra bra at vi inkluderer sannsynlighetsutfall i jobben vi gjør. Da får vi et bedre utgangspunkt, sier Strøm.

«Hvor sikker er du?»

Skagerak Energitjenester har erfaringstall fra veldig mange forskjellige typer kunder. Kombinert med detaljerte værprognoser, erfaringstall fra hvert enkelt kraftverk og avansert maskinlæring utvikler selskapet sine prognoser. 

– Det er fortsatt noe usikkerhet, men det spesielle med våre prognoser er at de sier noe om hvor sikre de er på sine prognoser. Sannsynlighetsvurderingene gir oss et enda bedre grunnlag for å gjøre manuelle justeringer, forklarer Fredrik André Strøm. 

– Enkelt sagt spør vi: «Hva tenker du om produksjonen/forbruket i morgen?» og «Hvor sikker er du på det?». 

Skagerak Energitjenester melder inn produksjon til den nordiske kraftbørsen på vegne av svært mange små og store kraftprodusenter. 

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt