Regjeringen åpnet i fjor for salg av langtidskontrakter på strøm til næringslivet til samme vilkår som kraftkrevende industri har hatt. Fra 1.mai vil Skagerak Energitjenester i samarbeid med Statkraft tilby slike kontrakter i markedet. I tillegg til kontrakter med flat profil eller månedsjustert profil vil selskapet som det første i landet tilby en timesprofilert kontrakt som er bedre tilpasset næringskundenes faktiske strømforbruk.

– Skagerak og Statkraft har gjennomført et betydelig arbeid med videreutvikling av fastprisavtalene, og vi er veldig stolte av å nå kunne tilby en avtale som er tilpasset behovet for nye kundegrupper, sier daglig leder i Skagerak Energitjenester Thomas Jebsen.

– Vi har lyttet til markedet og vårt produkt vil passe for kunder som har størst strømforbruk på dagtid i ukedagene, og mindre i helger og om natten.

Avtalene som tilbys vil ha en varighet på 3, 5 eller 7 år. Det vil bli satt ny pris hver mandag, og kontraktene selges så langt lageret rekker.

– Det vil være et visst volum tilgjengelig hver uke, så i prinsippet kan det gå tomt. Men vi får nytt påfyll i helgene, sier Jebsen.

Skagerak Energitjenester vil i første omgang selge tre forskjellige avtalevarianter, og tror disse vil dekke de fleste bedrifters behov for å sikre sine strømpriser.

– Ved siden av disse avtalene tilbyr vi tradisjonell prissikring av strømprisene, og dette er produkter med enda større grad av fleksibilitet som kan tilpasses kundens behov, avslutter Jebsen.

Klikk her for mer informasjon om de ulike avtalene.

Om Skagerak Energitjenester

Skagerak Energitjenester AS er et selskap i konsernet Skagerak Energi AS som igjen er en del av Statkraft-konsernet. Skagerak Energitjenester AS skal ta en ledende posisjon som leverandør av verdiøkende tjenester blant industri, næring og småkraftprodusenter med avanserte energibehov i Norge. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn.