For hver enkelt bedrift kan det være kostbart å ta i bruk de mest klimavennlige teknologiene, og derfor bidrar Enova økonomisk for å gjennomføre en rekke prosjekter. Hvert eneste år investerer Enova flere millarder av felleskapets midler i løsninger som bygger morgendagens grønne Norge, skriver Enova på sine nettsider.

Støtteordning for yrkesbygg

For byggeiere kan Investeringsstøtten for energitiltak i eksisterende yrkesbygg dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Denne støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og energikrevende bygg. 

Minstekravet for å kunne søke er et mål om 20 prosent energiforbedring per bygg. Det er opp til søkeren selv å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes av Enova, men bygningene må være energimerket.

I søknaden må man sette et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå i de aktuelle bygningene, med utgangspunkt i beregnet levert energi. Med andre ord: Hvor mange kilowattimer  det beregnede årlige energibehovet vil reduseres ved å gjennomføre energitiltak? Ofte er det nyttig å gjennomføre en energikartlegging før investering i energitiltak. Enova har også en egen støtteordning for energikartlegging

Støtteordning til mobile ladestasjoner

I bygge- og anleggsprosjekter kan det være knapphet på elektrisitet og effekt. Da kan mobile ladestasjoner med batteri gjøre det mulig å hurtiglade elektriske anleggsmaskiner. Hurtiglading sørger for at maskinene holder hele arbeidsdagen, med lading i lunsjen og etter arbeidstid. Samtidig gjør mobile batterier det mulig å bruke elektriske anleggsmaskiner i områder uten strømnett. 

Enova kan gi investeringsstøtte til kjøp av mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Støtteordningen er rettet mot aktører i bygge- og anleggsbransjen, som maskinentreprenører, utleieselskap og energitjenesteleverandører. Støtteordningen er tidsavgrenset, og vil avsluttes ved utgangen av 2024. Ved hver søknadsfrist vil det være konkurranse om midlene. 

Kilde: Enova 

Les mer om utslippsfrie anleggsplasser og mobile batterier på våre nettsider.