Flere fastprisavtaler tilbys til priser godt under prisanslaget fra Statnett for neste år, men likevel holder mange bedrifter seg i spotmarkedet, melder Europower

Daglig leder Thomas Peter Jebsen i Skagerak Energitjenester forteller at flere bør vurdere en fastprisavtale for sin bedrifts strømbruk. Under får du ti gode råd som kan hjelpe deg og din bedrift å navigere i strømmarkedet. 

  1. Forstå bedriftens strømbruk: Før du inngår en strømavtale er det viktig å ha god oversikt over eget strømforbruk. Når oversikten er på plass, er det enklere å velge en avtale som passer for bedriftens behov.
  2. Vurder forutsigbarhet: Fastprisavtaler for strøm gir først og fremst stabilitet og forutsigbarhet av kostnadene. Dersom bedriften vil unngå svingningene i spotmarkedet eller ønsker økt budsjettkontroll kan en fastprisavtale være riktig for bedriften. 
  3. Sjekk prisprognosene: Ta en titt på prisprognoser fra blant annet Statnett og NVE, og sett dem i sammenheng med tilbudene du får fra strømleverandører. Dette er en enkel sjekk som kan hjelpe deg å vurdere om fastprisavtaler er gunstige i forhold til forventede priser på strøm i tilsvarende perioder. 
  4. Vurder varigheten: Undersøk avtalenes varighet, og velg det som passer for din bedrift. Enkelte foretrekker korte treårige avtaler for fleksibilitet, mens andre foretrekker lengre avtaler for mer stabilitet. Skagerak Energitjenester tilbyr fastprisavtaler for tre, fem og sju år.
  5. Vurder sikringsgrad: Det er ikke en «alt eller ingenting»-avgjørelse om man skal inngå fastpris eller ikke. For mange vil det være fornuftig å inngå fastpris på deler av forbruket slik at man har en viss eksponering mot spotmarkedet. Dette kan også ta ned effekten av timingen når man inngår avtalen. Det er heller ingenting som stopper bedriften i å inngå fastpris på for eksempel 40 prosent av forbruket i dag og ytterligere 30 prosent om eksempelvis seks måneder.  
  6. Bli oppdatert: Tilbudene fra strømleverandørene kan ha endret seg. Det kan være nye, mer tilpassede avtaler som passer bedre for din bedrifts forbruksmønster.
  7. Variabelt forbruk (også kalt forbruksprofil): Mange bedrifter har varierende strømforbruk gjennom ukedager, helger, ferieperioder og året. Sjekk om fastprisavtalene kan tilpasses din bedrifts forbruk. Skagerak Energitjenester er landets eneste leverandør når det kommer til fastpris tilpasset timeforbruket til din bedrift. 
  8. Sett deg inn i avtalestrukturen: Fastprisavtaler kan være kompliserte. Ta deg tid til å forstå hvordan slike avtaler fungerer. Ta kontakt med strømleverandøren din – eller oss i Skagerak Energitjenester for å få hjelp til dette. 
  9. Vurder risiko: Fastprisavtaler binder deg til en pris, uavhengig av endringer i kraftmarkedet. Det betyr at du kan gå glipp av lave priser i spotmarkedet – men du unngår også kostnadsøkninger hvis prisene i spotmarkedet stiger. 
  10. Gjør bevisste valg: Husk at fastpris handler mest om forutsigbarhet, ikke om å spekulere i prisendringer. Gjør en vurdering av hva som er viktigst for din bedrift, og ta et bevisst valg basert på bedriftens behov og mål. 

Informasjon om Skagerak fastpris finner du her.