Vårt fornybare energisystem henter krefter fra vann, vind og sol. Der vannkraft kan reguleres med magasiner, er vind- og solkraft avhengig av været i øyeblikket. 

Den økende andelen ikke-regulerbare energikilder stille nye krav til kraftsystemet, som hele tiden må holdes i balanse. Statnett ser etter nye virkemidler for å motvirke feil og hindre strømbrudd – og om du eier et batteri på minimum 300 kW, kan det være aktuelt for deg å bidra inn i dette markedet. 

Dette er FFR-markedet

Det kan være behov for å regulere kraftsystemet på ulike tidsfrekvenser, og batterier som står klare kan bidra på et blunk som en rask effektreserve i FFR (Fast Frequency Reserves)-markedet. 
Rent praktisk betyr det at Statnett kjøper reservekapasitet, og at batterier står klare til disposisjon, dersom det er behov for det. 

Et batteri som kan lades når det er gunstig, og som kan holdes parat for Statnett, kan bety økte inntekter for deg. 

Sammen med Skagerak Energitjenester, som er balanseansvarlig, er det tre korte trinn for deltakelse:

 1. Kontakt oss
 2. Test batteriet sammen med vår digit-avdeling
 3. Batteriet består pre-kvalifisering og du er klar

Er du nysgjerrig på hvilke inntjeningsmuligheter du har? Ta kontakt for en prat.  

Vinn-vinn

Som i fjor aggregerer vi i Skagerak Energitjenester opp et volum av batterier, og søker om deltagelse i årets FFR-marked. Fleksibilitetsmarkedet har som mål å utnytte ressursene i nettet på en bedre måte, og deltagelse her er vinn-vinn for nettselskaper og deg som batterieier. 
I 2023 ble ingen av våre ressurser aktivert, så alle som deltok gjennom Skagerak Energitjenester fikk betalt for å stå klare. 

Interessert i å delta? Her er fristene du må kjenne til: 

 • Mandag 29. januar – Statnett leverer invitasjon til bud
 • Mandag 26. februar – Frist for å levere inn tilbud (samlet tilbud fra Skagerak Energitjenester på vegne av våre kunder)
 • Mandag 18. mars – Valg av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat
 • Fredag 12. april - Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering*
 • Oppstart leveranse:     
  • FFR Flex: Lørdag 27. april
  • FFR Profil: Lørdag 25. mai

* Nytt i 2024: Statnett har gjort en endring fra 2023 til 2024, nemlig at batteriene skal pre-kvalifiseres før vi leverer tilbud. Det betyr at batteriet må testes – at det responderer på signaler fra oss – innen tidsfristen. Dette er en enkel test, men vi bør sette av noen dager slik at vi eventuelt kan kjøre den flere ganger dersom det er behov. 

Vil du vite mer om Raske frekvensreserver/FFR? Les mer hos Statnett.