Se for deg at du ønsker å kjøpe strøm fra et lite småkraftverk i Telemark eller fra et kraftverk i bygda der slekta kommer fra. Det kan jo også være at selskapet ditt ble startet basert på de mulighetene et vassdrag ga for kraftproduksjon. Vi kan sørge for at ditt strømforbruk i dag kan knyttes til historiske røtter dokumentert gjennom opprinnelsesgarantier. 

Vi har også opprinnelsesgarantier fra Skagerak Kraft sine egne vannkraftverk som vi kan sette sammen med opprinnelsesgarantier fra andre fornybare energikilder.

Når du kjøper opprinnelsesgarantier fra vannkraft, får du redusert klimaavtrykket i ditt miljøregnskap. 

Du får tilsendt offisiell dokumentasjon, samt et diplom for ditt miljøbidrag. Dokumentasjonene kan du bruke blant annet i offentlige anbud.