Vi kjøper dine opprinnelsesgarantier til markedspris og gjør alle praktiske oppgaver, fra registering og vedlikehold i NECS til kjøp/salg av sertifikater, oppgjør og rapportering. 

Det er viktig å bemerke seg at vi er motpart i alle handler med våre kunder, og blant de beste i markedet på kreditt- og oppgjørssikkerhet.