Hvorfor kan jeg ikke sikre 100 prosent av forbruket?

Floodeløkka 1

3915 Porsgrunn