Det å redusere unødvendig bruk av energi er lønnsomt for din bedrift, og samfunnet kan bruke energien der den trengs mest til det bedre for naturen. Vi ønsker at våre kunder skal få mulighet til å redusere sine energikostnader så mye som mulig og tilbyr derfor nå utvidede energitjenester i samarbeid med Enøk Total.

 – Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et samarbeid med Skagerak Energitjenester. De er svært dyktige og profesjonelle på sitt felt, og vi ser frem til å kunne tilby deres kunder vår kompetanse og erfaring, innen energieffektivisering, sier Geir Dyregrov, salgssjef i Enøk Total.

– Samarbeidet med Enøk Total tilfører Skagerak Energitjenester tilgang til et av de fremste kompetansemiljøene innen energieffektivisering i Norge. Sammen skal vi bistå våre kunder med kraftig reduksjon i energiutgiftene samtidig som vi reduserer klimautslipp. Jeg ser virkelig frem til å ta vårt samlede tjenestetilbud ut i markedet. Dette blir et viktig løft for våre kunder, sier daglig leder i Skagerak Energitjenester Thomas Peter Jebsen.

Enøk Total sine kunder har i gjennomsnitt redusert energiforbruket med 47%

Geir Dyregrov i Enøk Total forteller at selskapet nettopp har inngått en avtale med Skagerak EnergitjenesterSamarbeidet gir Skagerak Energitjenester mulighet til å tilby alle Enøk Total sine tjenester, blant annet:

  • Energikartlegging av næringsbygg: For å gjennomføre energieffektive tiltak i bygninger er energikartlegging første steg i prosessen. Etter befaring og kartlegging vil en rapport gi oversikt over byggets nåværende energitilstand, og forslag til tiltak inkludert estimat over kostnader og ikke minst lønnsomhet. 
    Enova tilbyr støtte til energikartlegging av næringsbygg, og du vil kunne få støtte til søknadsprosessen. Energitiltak som avdekkes i kartleggingsfasene er det også mulig å søke Enovastøtte til.
  • Effektiv energistyring hvor du har full kontroll: Med EOS-systemet EnergyManager får du et komplett verktøy for energi- og miljøledelse. Sanntidsdata gir fullstendig oversikt over energiforbruket i dine bygg, identifiserer muligheter for forbedringer og gir deg kontroll i nå-tid. 
    EnergyManager ivaretar kravene i ISO 50001 for energiledelse, ESG forskrifter og rapporteringskrav for CO2-utslipp. Ved å redusere ditt energiforbruk reduserer du også CO2-utslipp.
  • Energistyring hvor fagfolk har kontrollen: Med Energivakta som kontinuerlig overvåker energibruk, identifiserer og håndterer avvik, samt implementerer effektive tiltak sikrer du din bedrift optimalisert energiforbruk og energibesparelser opp til 25 prosent. Ved å outsource energiovervåkningen til Energivakta frigir du verdifull tid og ressurser internt. 
  • Bærekraftsrapportering og klimaregnskap: Omfattende bistand og tjenester innen bærekraftsrapportering og miljøregnskap for både små og store konsern. Miljøregnskapet som gir informasjon om selskapers direkte og indirekte klimagassutslipp er sentrale i en bedrifts bærekraftsrapportering. 

Klikk her for å lese mer om vår samarbeidspartner Enøk Total og de energitjenestene de tilbyr.