De siste årene har det vært en økning av timer med negative kraftpriser. Årsaken er den kraftige økningen i vind- og solkraft. Fordi det planlegges stor økning av denne typen produksjon i hele det nordlige Europa forventes forekomsten av negative priser å øke kraftig også de neste årene. For småkraftprodusenter vil det si at det koster penger å produsere strøm i disse periodene.

Unngå negative priser

De fleste småkraftverk er elvekraftverk med liten eller ingen mulighet til å «spare på vannet». Når det da oppstår negative priser i kraftmarkedet, må de likevel produsere avtalt volum da dette allerede er solgt til Nord Pool dagen i forveien.

For å møte disse utfordringene våre kunder står ovenfor, og for å unngå å måtte produsere til minuspriser, tilbyr vi nå prisavhengige bud. For deg som kunde vil det si at for timer med negative priser vil du få et varsel fra oss om å redusere eller stoppe produksjonen. Nivået det skal produsere på avtales i forkant med hver enkelt kunde og hvert enkelt kraftverk. 

Vil du vite mer og er interessert i hvordan dette vil fungere for ditt kraftverk, ta kontakt med oss.