Du kan få betalt for strøm og kapasitet som ikke brukes. 

Mer uregulert kraft som sol og vind i nettet gir større svingninger og samtidig åpner det opp for et nytt marked. For å bistå Statnett med å holde nettet stabilt kan du stille ulike reserver til disposisjon. I fleksibilitetsmarkedet er det muligheter for å tjene inn igjen en del av investeringen, blant annet på et batteri, mens du samtidig tar et samfunnsansvar.

Fra 2023 har Skagerak Energitjenester gitt kunder tilgang til fleksibilitetsmarkedet. Vil du høre om dine muligheter i de ulike fleksibilitetsmarkedene – ta kontakt