Våre kunder er aktører innen ulike sektorer, som eiendom, industri, offentlig sektor, kunder med egen energiproduksjon og ulike energilagringsmuligheter.

Som industri- og næringskunde hos oss kan du velge det som passer din bedrift. Er du opptatt av forutsigbarhet, miljø, eller vil du få maksimalt ut av markedssvingningene? Da har du følgende muligheter hos oss: 

  • Spotprisavtaler uten skjulte påslag – vi benytter Nord Pool spotpris 
  • Elsertifikater inkludert i påslaget
  • Garantert fornybar kraft via opprinnelsesgarantier 
  • Mulighet for Norges mest fleksible fastpriser
  • Prissikring som gir ekstra trygghet for bedrifter som trenger forutsigbare kostnader i kortere perioder 
  • Tilgang til fleksibilitetsmarkedet hvor du kan skape en ekstrainntekt, samtidig som du tar et samfunnsansvar 
  • Vi håndterer all din solproduksjon uavhengig av begrensninger i plusskundeordningen*, vi tar balanseansvaret
  • Markedsrapport tilsendt jevnlig
  • Tilgang til din egen side som viser blant annet ditt forbruk, priser og fakturahistorikk 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvilke energitjenester vi kan tilby deg og din bedrift.  

*Plusskundeordningen:  
En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og må ikke betale nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Innmatet effekt i tilknytningspunktet må ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. For å kunne selge overskuddskraft må du som plusskunde velge en kraftleverandør som håndterer både produksjon og forbruk