Inntjening og samfunnsansvar

Kraftmarkedet er i endring. Lagring, fleksibilitet og solproduksjon har blitt en mer naturlig del av energimiksen. Men er du klar over at endringene gir deg mulighet for å tjene penger?

Floodeløkka 1

3915 Porsgrunn