Etylenfabrikken på Rafnes produserer etylen til en rekke bruksområder, inkludert produksjon av LDPE (low-density polyethylene) hos INEOS Bamble. LDPE brukes i produkter som drikkekartonger, medisinske flasker og forsegling av mat-emballasje. I avtalen med Skagerak Energitjenester garanteres det for at det produseres like mye fornybar kraft som INEOS har behov for, og dermed reduseres karbonfottrykket til et typisk LPDE produkt med opptil 30 prosent. 
Kraftavtalen med Skagerak Energitjenester innebærer at selskapet kjøper opprinnelsesgarantier for strømmen, noe som garanterer at det blir produsert like mye fornybar kraft som det bedriften bruker.

Vi er glade for å kunngjøre denne avtalen med Skagerak Energitjenester. Den markerer enda en viktig milepæl på vei mot å redusere utslipp med 33 prosent innen 2030. Dette viser vårt stadige fokus på å utvikle praktiske løsninger som gjør at kundene våre kan levere på forpliktelsene sine til å bidra til en mer bærekraftig fremtid. 
Rob Ingram, CEO INEOS O&P Europe North 

–    Vi er stolte av at INEOS Bamble og INEOS Rafnes har valgt Skagerak Energitjenester som sin kraftleverandør. Med vårt felles fokus på fornybar energi tar vi sikte på å nå fornybar energi-målene til INEOS, og bidra til norsk industris mål for det grønne skiftet, sier Thomas Peter Jebsen, daglig leder i Skagerak Energitjenester.

Dette er INEOS O&P Europas nyeste avtale om fornybar energi og del av selskapets veikart for å redusere utslipp av klimagasser. INEOS investerer også 4 milliarder euro i en ny etan-cracker, med oppstart i 2026. Den vil ha 50 prosent mindre CO2-utslipp enn de beste eksisterende europeiske crackerne. På lengre sikt vil virksomheten utnytte kunnskapen som INEOS utvikler om grønt hydrogen og karbonfangst til å sikre netto null utslipp.