Vi har et solcelleanlegg som produserer over all forventning, og da er det naturlig for oss å inngå en avtale med Skagerak Energitjenester – slik at vi også blir en leverandør i energimarkedet, sier salgs- og markedssjef Tommy Nilsen hos Lett-Tak Systemer AS. 

Med skråstilte paneler på en reflekterende takpapp levert av Isola Solar, blir energileveransen større enn først antatt. 

– Disse panelene har en yield (ytelse) på 1,4 – og det er mildt sagt gode tall. Her i Hegdal er vi omgitt av mange store takflater som kan kles med solecelleløsninger – og hvem vet – kanskje vi på sikt kan bli selvforsynt med energi her. Vi håper solcellene på taket vårt er startskuddet for framtidens Hegdal solpark, sier Tommy Nilsen. 

Solpark-drømmer

Lett-Tak Systemer AS skreddersyr og installerer taksystemer til haller, nærings- og industribygg og til boligprosjekter. Sammen med TGN Energy og Isola Solar lanserer de nå E-Tak: En løsning bestående av takelement, solcellepanel, batteri-enhet og strømstyring. 

– Dette samarbeidet gir kunden det optimale energitaket på sitt bygg. Samarbeidet sikrer kvalitet, levetid, energifangst og - lagring og forvaltning gjennom hele året, sier Tommy Nilsen. 

Solenergi er gratis, men det er mer som skal til enn å plassere ut solceller på et tak. Taket må bygges for å møte dagens og fremtidens krav til kvalitet, energiforvaltning og som bruksareal. Med Skagerak Energitjenester med på laget kan Lett-Tak Systemer også sende kraften de produserer ut i strømnettet. 

Utnytter energien bedre

Skagerak Energitjenester forvalter energien som andre produserer, og hjelper dem med ulike oppgaver. Vi tar balanseansvar, samt fullstendig styring av batteri og andre fleksible ressurser. Potensialet for å utnytte energien fra sola er enormt. Ved å forvalte energien bedre sparer man også samfunnet for store nettinvesteringer.