Typisk strømforbruk for bedrifter

Grafen under viser et døgn med vanlig strømforbruk for en bedrift med to skift. De fleste bedrifter har lavere forbruk på natten fordi maskiner står stille eller går på redusert belastning. Ventilasjon, lys og varme går som normalt, men sjeldent like mye som på dagtid. Når folk kommer på jobb og det produseres varer går strømforbruket opp, før det faller igjen mot natten. En bedrift med fem dagers produksjon vil normal ha et forbruk gjennom helgen som ligner på nattforbruket.


Graft fastpris vanlig forbruk

Flat fastpris tar ikke hensyn til forbruksvariasjon

Fastpris med flat profil regnes ut fra bedriftens årsforbruk, fordelt på antall timer i året. Bruker bedriften 9,6 millioner kWt i året, blir det rundt 1100 kWt hver time. Ved en flat profil må du kjøpe og selge kraft i spotmarkedet om du har et over- eller underforbruk sammenlignet med fastprisavtalen. Det kan medføre at du må selge til lave priser og kjøpe inn til høye priser (se graf under). Mange bedrifter har avtale om salg i helger og ferier fordi forbruket er lavere enn snittet for året. 

Graf fastpris flat profil

Fastpris med timesprofil er tilpasset ditt forbruk

Sammenlignet med flat profil der bedriftens totale årsforbruk er fordelt på antall timer, tar timesjustert fastpris utgangspunkt i din bedrifts faktiske forbruk. Din bedrifts forbruk time for time gjennom hele året er utgangspunkt for profilen. Det gir større forutsigbarhet og reduserer behovet for salg i spotmarkedet.

Grafen under viser hvordan fastprisen følger bedriftens faktiske forbruk gjennom en ukedag og leveransen er tettere på faktisk forbruk. Om forbruket i helgen er lavt vil kurven være lav. En timesjustert fastpris følger bedriftens faktiske forbruk i løpet av døgnet, uken og gjennom hele årets variasjoner av årstider, helligdager og ferier.

Graf fastpris timesprofil

De fleste kundene våre velger fastpris med timesprofil.

Ønsker du å vite mer om fastpris?

Meld din interesse ved å fylle ut skjema, så kontakter vi deg.

MELD DIN INTERESSE