Det er gode penger å tjene på å tilpasse batteriets inn- og utmating til behovene til strømnettet, samtidig som man bidrar til en fornybar og bærekraftig fremtid. Både Statnett og lokale nettselskaper er opptatt av fleksibilitet og du kan få betalt for å stille denne kapasiteten tilgjengelig. 

Batterilagring av energi kan også bidra til å redusere dine effekttopper, noe som igjen gir lavere nettleie.