Alle prognoser sier at strømnettet blir overbelastet om få år, et fleksibilitetsmarked er derfor nødvendig for raskere elektrifisering og bidra til å unngå overinvesteringer i strømnettet. 

Med den utviklingen og store variasjonene vi ser på strømpriser i Norge og Europa, vil det være store muligheter for god inntjening i fleksibilitetsmarkedene. 

Vi tilbyr kundene våre muligheten til å selge sin fleksibilitet og skape en inntekt ved å i korte perioder redusere eller øke sin strømproduksjon eller strømforbruk. Dette bidrar til å sikre stabilitet og pålitelighet og minimere risikoen for strøm- og kapasitetsmangel hos både netteier og Statnett, samtidig som det vil gi din bedrift en ekstra inntektskilde.  

Ulike markeder

Det er flere ulike markeder og reserver du kan delta i. Sjekk ut dine muligheter sammen med oss ved hjelp av denne kalkulatoren fra Statnett.

I 2023 aggregerte vi opp batterier fra mange ulike kunder og deltok på FFR (Fast Frequency Reserves)-markedet. Våre kunder kan også delta i andre markeder med oss, som FCR og FRR. 

Har du batteri, fryselager eller andre energilagringsmuligheter, og er nysgjerrig på hvilke inntjeningsmuligheter du har, ta kontakt for en prat.