Alle prognoser sier at strømnettet blir overbelastet om få år, et fleksibilitetsmarked er derfor nødvendig for raskere elektrifisering og bidra til å unngå overinvesteringer i strømnettet. 

Med den utviklingen og store variasjonene vi ser på strømpriser i Norge og Europa, vil det være store muligheter for god inntjening i fleksibilitetsmarkedene. 

Vi tilbyr kundene våre muligheten til å selge sin fleksibilitet og skape en inntekt ved å i korte perioder redusere eller øke sin strømproduksjon eller strømforbruk. Dette bidrar til å sikre stabilitet og pålitelighet og minimere risikoen for strøm- og kapasitetsmangel hos både netteier og Statnett, samtidig som det vil gi din bedrift en ekstra inntektskilde.  

Ulike markeder

Du kan genere en inntekt ved å stille ulike fleksibilitetsreserver tilgengelig for Statnett. Det er flere ulike markeder og reserver du kan delta i. 

I 2023 har vi aggregert opp batterier fra mange ulike kunder og deltar på FFR (Fast Frequency Reserves)-markedet. Våre kunder vil også kunne delta i andre markeder, som FCR og FRR. 

Har du batteri, fryselager eller andre energilagringsmuligheter, og er nysgjerrig på hvilke inntjeningsmuligheter du har, ta kontakt for en prat.